fbpx

Az égéskésleltetést elsősorban közintézmények, nagy alapterületű épületek tetőszerkezeteinek  kezelésére alkalmazzák. Az esetlegesen előforduló tűz kialakulása esetén az égéskésleltető réteg lassítja  a faanyag beégését, így az épületeket biztonságosan lehet kiüríteni. Az égéskésleltetést vegyi anyagokkal is el lehet érni! A fa tartószerkezetek, gerendák keresztmetszeti túlméretezése hosszabbtávú és megnyugtatóbb megoldás!

Az égéskésleltetést áztatásos technológiával gazdaságosan (4000 – 8000 Ft/m3) nem lehet elvégezni! A 8-10-szeres kezeléssel elérhető, a kellő égéskésleltő hatást biztosító áztatásos impregnálást senki nem végzi el, mert ennek a kezelésnek az önköltséges ára is legkevesebb 18 000 – 20 000 Ft/m3 lenne, az idő tényezőt nem is számítva! Ezért elgondolkodtató a 4000-8000 Ft/m3-ért elvégzett kezelés hatásossága! Persze ha csak papír kell? Az más, azzal nem tudunk versenyezni!

„Faanyagú épületszerkezetek égéskésleltetése”

Égéskésleltetőszeres kezelés vonatkozásában a következő általánosságok fogalmazhatóak meg az általánosan érvényes tűzvédelmi jogszabályok alapján:

 • Égéskésleltetőszeres kezelésre nincs jogszabályi kötelezettség a legfeljebb egy pinceszinttel, földszinttel és egy emeleti szinttel (vagy beépített tetőtérrel) rendelkező lakó- és üdülőépület, továbbá az egyszintes közösségi rendeltetésű, max. 50 fő befogadóképességű épület épületszerkezeteit illetően. Ezen épületek vonatkozásában a fentiek max. 300 m2 tűzszakasz nagyság esetén érvényesek. Amennyiben a szintszám magasabb (de max. 3), vagy a tűzszakasz nagyobb (de max. 2000 m2), akkor egyes szerkezetek vonatkozásában szükség van a “C” tűzveszélyességi osztály biztosítására, mely célra az általánosan elfogadott égéskésleltető készítmények megfelelőek lehetnek. A fedélszerkezeti elemeket ezekben az esetekben sem kötelező égéskésleltetni.
 • Durva általánosítással égéskésleltetőszeres kezelésre nincs joszabályi kötelezettség a max. 13,65 m szintmagasságú iskolák, kétszintesnél magasabb lakó- és egyes (tűzvédelmi biztonság szempontjából nem külön csoportot képező) közösségi épületek fedélszerkezeti anyaga vonatkozásában.
 • A tűzvédelmi biztonság szempontjából külön kategóriát képező (bölcsőde, óvoda, szociális otthon, zárt gépjárműtároló, mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek elhelyezésére, oktatására, nevelésére, kezelésére, foglalkoztatására szolgáló kétszintesnél magasabb) épületek fedélszerkezetek vonatkozásában az esetek többségében szükség van a “B” (az előzőekben is említett “C” tűzveszélyességi osztálynál szigorúbb) tűzveszélyességi osztály biztosítására, amely kombinált védelmet biztosító védőszerrel, áztatással, merítéssel történő védőszerfelhordással nem biztosítható. A “B” tűzveszélyességi osztály általában csak az ún. hőre habosodó, bevonatot képező készítményekkel biztosítható, és minden esetben erre kijelölt vizsgáló intézet vizsgálata által bizonyítottan.

Égéskésleltető bevonatok

Ezek a bevonatok biztosítják azt a réteget a faanyagon, ami egy esetleges tűz esetén késlelteti a faanyag meggyulladását. A felhordott anyag hő hatására habosodik, így nem engedi, hogy a faanyag begyulladjon.

Fontos tudnivaló, hogy vízálló lángmentesítő bevonat nincs, ezért a kezelt anyagot nedvességtől, párától, víztől óvni kell! Ehhez a védelemhez a LIGNOTOL KOMPLEX égéskésleltető anyagot forgalmazzuk sűrű folyadék formájában.

Munkavégzés során egyéni védőeszközök (zárt védőruha, védősapka, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, légzésvédő) használatával kell akadályozni a készítmény bőrre, szembe, légutakba és szájba kerülését. Munkavégzés közben étkezni és dohányozni tilos. Étkezés előtt az arcot és kezet szappannal meg kell mosni, a munkavégzés befejeztével szükséges az alapos, teljes zuhanyozás, a ruhaváltás. Érzékeny bőrűek a védőszert fokozott elővigyázatossággal alkalmazzák. A szerrel terhes nők, fiatalkorúak, allergiás megbetegedésben, idült légúti- és bőrbetegségekben szenvedők nem dolgozhatnak. A munkavállalók rendszeres orvosi vizsgálata szükséges.

Kezelés: Az előírt mennyiségű védőszert ecsettel, hengerrel, szórópisztollyal kell felhordani a faanyagra. Ajánlott legalább két réteg felvitele. A felhordások között a 4-8 óra szikkadási időt meg kell várni. A kezelés csak akkor lesz hatásos, ha a felhordott mennyiség eléri az előírt vastagságot, valamint a keletkező filmréteg folytonos és egyenletes vastagságú lesz. Minősített szerkezetek esetén az ellenőrző vizsgálatot el kell végezni.

A védőszert utolsó rétegként kell felhordani, a dekoratív rétegek felhordása után, egyébként hatását elveszti.

Fizikai és kémiai tulajdonságok:

 • Halmazállapot: viszkózus folyadék
 • Sűrűség: 1,17 g/cm3 (20 °C)
 • Színárnyalat: fehér, halványsárga
 • Szag: enyhén szúrós
 • pH érték: 7,5-8
 • Oldhatóság: vízben emulziót alkot
 • OKBI forgalmazási engedély szám: OKBI/515/99
 • ÉMI tűzvédelmi megfelelőségi száma: TMT-10/1999
 • BM tűzoltóság Országos Parancsnokság engedélye: 149/59/1999

Hulladékkezelés, ártalmatlanítás: a termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek. A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

A veszélyes hulladékokra vonatkozó 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet, 16/2001. (VII.18) KÖM. rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. EWC kódszám: 06 03 03.

FIGYELEM! Vízálló lángmentesítő bevonat nem létezik! A kezelt faanyagokat minden esetben védeni kell a beázástól, illetve csapadéktól, mert a víz a hatóanyagot a fából kioldja.

Reméljük a fentiekben leírtakkal megkönnyítettük munkájukat.

Elérhetőségek

NYITVATARTÁS
/ Hétfő – péntek:  7:30 – 15:30 / Szombat:  8:00 – 12:00 /

H-1108 Budapest,

Maglódi út 123.

MUNKATÁRSAINK

telefonszámai

YouTube csatorna

Larex Fatelep

Facebook

Larex Fatelep

Instagram

Larex Fatelep

Add meg itt a címsor szövegét